اطلاع رسانی های ایام تعطیلات کرونا

با سلام 

به پیوست اهم اطلاع رسانی های پیامکی ایام تعطیلات ناشی از بیماری کرونا خدمتتان اطلاع داده می شود.

 

فرم پیامک

گزارش تصویری